Centrum simulačních a trenažérových technologií

Vážení návštěvníci našich webových stránek, jsem podplukovník Jiří Simmer a jsem velitel Centra simulačních a trenažérových technologií. Tyto stránky mají sloužit všem zájemcům, specialistům, široké vojenské veřejnosti, ale také náhodným návštěvníkům k tomu, aby získali zevrubný přehled o naši práci, technice a prostředcích, které využíváme v přípravě vojenských profesionálů. Naše stránky slouží také k prezentaci armády (CSTT) na veřejnosti, kde je našim cílem ukázat, že vojenští profesionálové využívají ke své přípravě sofistikovaných nástrojů k naplnění svého poslání. Touto formou se k vám budu obracet v pravidelných intervalech s cílem upozornit na důležité novinky v naší práci, nově zaváděné technologie, ale i aktivity Centra v celém spektru naší odpovědnosti. Struktura stránek, jednotlivých oken a jejich obsah byl vytvořen postupně všemi příslušníky Centra. Jsem si vědom, že  na stránkách nenaleznete veškeré informace o našem zařízení a lidé, kteří nenalezli požadované informace, mohou využít uvedených kontaktů, nebo e-mailové adresy správce stránek k zaslání svých dotazů a připomínek. Postupně budeme rozšiřovat informační portál a stránky pravidelně aktualizovat s cílem zachování povědomí o CSTT a našich aktivitách, současnosti a plánované budoucnosti. Věřím, že na našich stránkách naleznete zajímavé informace, které Vám umožní udělat si obraz o nás, o technologiích a technice, kterou využíváme, o našich národních i mezinárodních aktivitách a službách, které poskytujeme především AČR, ale i ostatním složkám, především našim kolegům z HZS ČR.

pplk. Ing. Jiří Simmer

 

CAX 42. mpr 2016

Publikováno: 6.10.2016 Autor: David Žůrek

Ve dnech 3.10. - 7. 10.2016 probíhá u CSTT Brno štábní nácvik 42. mechanizovaného praporu s využitím počítačové podpory typu CPX/CAX. Týdenního štábního nácviku, vycházejícího z operace Strong Campaigner 2014 se účastní celkem 59 příslušníků 42. mpr Tábor pod velením mjr. Ing.

Srpen 2016 u OSTT Vyškov ve znamení výcviku studentů Univerzity obrany Brno

Publikováno: 18.8.2016 Autor: David Žůrek

Ve dnech 28.7.

Promo video CSTT

Publikováno: 16.8.2016 Autor: David Žůrek

Centrum simulačních a trenažérových technolgií vydalo promo video, které je zaměřeno na jeho využití, možnosti a technické zázemí spojené se simulačními technologiemi.

Přebor rezortu MO v plážovém volejbale

Publikováno: 27.6.2016 Autor: David Žůrek

Nejen prací živ je člověk, a když je možnost na pár dní uniknout z kolotoče příprav, provádění, vyhodnocování ať už výcviku nebo ukázek, najdou se u našeho Simulačního Centra jedinci, kteří toho bezezbytku využijí.

Nahoru