Centrum simulačních a trenažérových technologií

Vážení návštěvníci našich webových stránek, jsem podplukovník Jiří Simmer a jsem velitel Centra simulačních a trenažérových technologií. Tyto stránky mají sloužit všem zájemcům, specialistům, široké vojenské veřejnosti, ale také náhodným návštěvníkům k tomu, aby získali zevrubný přehled o naši práci, technice a prostředcích, které využíváme v přípravě vojenských profesionálů. Naše stránky slouží také k prezentaci armády (CSTT) na veřejnosti, kde je našim cílem ukázat, že vojenští profesionálové využívají ke své přípravě sofistikovaných nástrojů k naplnění svého poslání. Touto formou se k vám budu obracet v pravidelných intervalech s cílem upozornit na důležité novinky v naší práci, nově zaváděné technologie, ale i aktivity Centra v celém spektru naší odpovědnosti. Struktura stránek, jednotlivých oken a jejich obsah byl vytvořen postupně všemi příslušníky Centra. Jsem si vědom, že  na stránkách nenaleznete veškeré informace o našem zařízení a lidé, kteří nenalezli požadované informace, mohou využít uvedených kontaktů, nebo e-mailové adresy správce stránek k zaslání svých dotazů a připomínek. Postupně budeme rozšiřovat informační portál a stránky pravidelně aktualizovat s cílem zachování povědomí o CSTT a našich aktivitách, současnosti a plánované budoucnosti. Věřím, že na našich stránkách naleznete zajímavé informace, které Vám umožní udělat si obraz o nás, o technologiích a technice, kterou využíváme, o našich národních i mezinárodních aktivitách a službách, které poskytujeme především AČR, ale i ostatním složkám, především našim kolegům z HZS ČR.

pplk. Ing. Jiří Simmer

 

CSTT BRNO ZABEZPEČILO SPOLEČNÝ VÝCVIK V RÁMCI CVIČENÍ SABRE STRIKE ARMÁDY US

Publikováno: 30.5.2016 Autor: David Žůrek

Dne 29. května 2016 se příslušníci Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) – odbor Vyškov podíleli na zabezpečení společného výcviku mezi příslušníky AČR a příslušníky americké armády v rámci cvičení SABRE STRIKE 2016.

CVIČENÍ „EUROPEAN SPIRIT“ 7. BRIGÁDNÍHO ÚKOLOVÉHO USKUPENÍ AČR V CSTT BRNO

Publikováno: 28.4.2016 Autor: David Žůrek

          ...

CSTT Brno podporuje Vojenský fond solidarity

Publikováno: 28.4.2016 Autor: David Žůrek

Příslušníci Centra simulačních a trenažérových technologií Brno se rozhodli pomáhat při rozvoji Vojenského fondu solidarity, založeného dne 9. března 2015. Formou dobrovolných finančních příspěvků chtějí pomoci vojákům z povolání, popř.

NATO MULTINATIONAL MILITARY POLICE BATTALION (MNMPBAT) SE PŘIPRAVOVAL V CSTT BRNO

Publikováno: 21.4.2016 Autor: David Žůrek

Ve dnech 18. – 22. 4.

Nahoru