Úvodní stránka > Aktuality > CSTT ukázalo nové schopnosti v přípravě vojsk formou IMZ

CSTT ukázalo nové schopnosti v přípravě vojsk formou IMZ

Dne 7. února 2018 provedlo Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno instrukčně metodické zaměstnání pro příslušníky resortu MO. Bylo to již v pořadí 12. zaměstnání tohoto typu od roku 2005.  Téma zaměstnání bylo „Možnosti CSTT v přípravě vojenských profesionálů“. Zaměstnání bylo zaměřeno na přípravu jednotek s využitím simulačních technologií, a proto bylo provedeno v prostorách Odboru STT ve Vyškově. Cíle zaměstnání byly stanoveny na základě realizovaného rozvoje Centra v roce 2017. Účelem tedy bylo seznámit účastníky IMZ s novými možnostmi využití CSTT při přípravě vojsk, ukázat nové prostředky simulačních a trenažérových technologií (STT) a jejich využití při výcviku, ale také prodiskutovat požadavky vojsk na provádění výcviku u CSTT.

Vlastní zaměstnání bylo rozděleno do dvou částí. První část, dopolední, byla provedena formou prezentací, kde hlavní myšlenkou byla „Změna kvalitativních a kvantitativních možností CSTT“. Prakticky to znamenalo představení změn v počtech jednotlivých simulátorů, zavedení nových SW konfigurací pro virtuální simulátory druhého typu a s tím přímo související možnosti provádění výcviku více jednotkami současně. Nové schopnosti jsou zaměřeny převážně pro jednotky vybavené vozidly KBVP PANDUR, IVECO a KAJMAN. Pro jednotky Pozemních sil tyto nové schopnosti představují možnost provádění cvičení až 27 vozidel jedné konfigurace (KBVP PANDUR, IVECO, T-72 M4Cz). Vzájemná kombinace jednotlivých konfigurací umožňuje provádět výcvik úkolových uskupení.

Odpolední zaměstnání bylo zaměřeno na praktické ukázky využití jednotlivých simulačních technologií. Byly ukázány veškeré prostory, simulátory, jejich možné využití, jejich kombinace s důrazem na kapacitní možnosti CSTT a zároveň i na možnosti využití jednotlivých výcvikových zařízení, jako doplňkových pracovišť. Jedná se o simulátor střelby SAVIT, učebny CBT nebo nový simulátor VBS3 pro přípravu velitelů družstev, čet a rot v jednotlivých formách a metodách přípravy.

IMZ se zúčastnilo 68 příslušníků útvarů a zařízení AČR a 50 příslušníků VeV-VA, včetně kurzu nižších důstojníků. Účastníci kurzu získali ucelený přehled o možnostech výcviku jednotek s využitím STT. Provedením IMZ, završilo CSTT jednu etapu rozvoje STT ve prospěch přípravy vojenských profesionálů. Realizované akviziční projekty tím byly plnohodnotně zařazeny do přípravy vojsk.

Fotogalerie

Nahoru