Úvodní stránka > Aktuality > Kurz nižších důstojníků VeV-VA na CSTT

Kurz nižších důstojníků VeV-VA na CSTT

Ve dnech 3. – 6. 4. 2017 bylo realizováno u Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT Brno) velitelsko-štábní cvičení s počítačovou podporou typu CPX/CAX (Command Post Exercise/Computer Assisted Exercise) kurzu nižších důstojníků (KND) konané Úsekem kariérové přípravy Odboru profesní přípravy VeV-VA Vyškov. Tématem cvičení byla činnost praporního úkolového uskupení PrÚU na základě 72. mpr při vedení obrany v sestavě brigády s krycím názvem „Final Edict“. Operace byla v konceptu rozdělena do 4 jednotlivých fází (přesun praporu se zaujetím prostoru obrany, vedení obrany, protiúder jednotkami nadřízeného a obnova bojeschopnosti). Pozici řídícího cvičení zastával náčelník úseku kariérové přípravy mjr. Ing. Radek Doležel pod gescí náčelníka odboru profesní přípravy plk. Ing. Michala Kucharského.

Příslušníci kurzu za využití simulačních a trenažérových technologií (STT) si na jednotlivých funkcích štábu prověřili své znalosti získané během studia. První cvičení realizované ve prospěch kurzu kariérové přípravy VeV-VA příslušníků AČR lze nazvat „experimentálním“ a celkem se ho zúčastnilo 44 kurzistů a příslušníků VeV-VA zastávající funkce nadřízeného velení a mentorů předávající své poznatky a doporučení při denních rozborech.

Základním cílem cvičení bylo prověřit znalost postupů pro plánování operací na stupni prapor, plánovat a řídit bojovou činnost v rámci PrÚU, schopnost shromažďovat a vyhodnocovat informace, reálně předvídat vývoj situace a připravovat podklady pro další rozhodování velitele.

V rámci výcviku bylo nasazeno celkem 15 stanic taktického simulátoru OTB 2.5 a 21 stanic Operačně taktického systému velení a řízení Pozemních sil (OTSVŘPozS).

Při závěrečném rozboru zhodnotil mjr. Doležel provedené cvičení s využitím STT za efektivní s praktickým přínosem v oblasti získaných znalostí a zkušeností příslušníků KND. Současně požádal o širší spolupráci a využití simulačních prostředků pro zabezpečení výcviku tohoto typu v budoucnu. 

Fotogalerie

Nahoru