Úvodní stránka > Aktuality > Odborná příprava 42. mechanizovaného praporu Tábor v Brně

Odborná příprava 42. mechanizovaného praporu Tábor v Brně

Ve dnech 25. - 29. ledna 2016 byla při Centru simulačních a trenažérových technologií Brno organizována odborná příprava příslušníků štábu 42. mechanizovaného praporu z Tábora pod vedením náčelníka štábu, mjr. Ing. Pavla Váverky.

Odborná příprava tentokrát nebyla zaměřena na nácvik vedení bojové činnosti v rámci cvičení CAX (Computer Assisted Exercise – cvičení za využití počítačové konstruktivní simulace), ale týkala se zdokonalovacího výcviku v použití Operačně taktického systému velení a řízení Pozemních sil (OTSVŘPozS), určeného pro plánování, řízení a vyhodnocování bojové činnosti jednotek AČR.

 Jedním z hlavních cílů odborné přípravy bylo zdokonalení příslušníků štábu 42.mpr v použití nového programového vybavení MIP (MULTILATERAL INTEROPERABILITY PROGRAMME), jenž je součástí OTSVŘPozS a je novou nástavbou systému sloužící ke zvýšení mnohostranné vzájemné komunikace mezi jednotlivými armádami zemí NATO.

Přínosem pro výcvik byla podpora expertů firmy DELINFO, spol. s.r.o, jmenovitě pana Martina Hnízdila a Rostislava Pavelky, kteří odbornou přípravu vedli a řídili s důrazem na správné použití aplikace MIP.

Týdenní výcvik při CSTT Brno prokázal schopnosti příslušníků štábu 42.mpr v použití nového programového vybavení systému, což je základním předpokladem ke zvýšení profesionální odbornosti jednotlivce a skupiny plánovat, řídit a vyhodnocovat boj.

Získané praktické dovednosti a nabité zkušenosti budou příslušníci 42.mpr aplikovat do praxe v rámci plánovaného cvičení CAX ve dnech 2. - 6. května 2016 opět v posádce Brno.

Fotogalerie

Nahoru