Úvodní stránka > Aktuality > Příprava jednotek eFP ve výcvikovém prostoru Altmark

Příprava jednotek eFP ve výcvikovém prostoru Altmark

Ve dnech 7. – 18. května 2018 proběhla příprava jednotek Enhanced Forward Presence (eFP) před jejich nasazením v Litvě. Certifikačního cvičení ve výcvikovém prostoru Altmark v Německu se účastnili příslušníci AČR společně s jednotkami armád Německa a Holandska. Českým příspěvkem v rámci eFP je rotní úkolové uskupení tvořené převážně příslušníky 41. mechanizovaného praporu z Žatce.

Mezinárodní cvičení bylo provedeno s podporou živé simulace, která je efektivním výcvikovým nástrojem a kterou disponuje i AČR resp. Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Česká jednotka byla vybavena Soubojovým střeleckým simulátorem bojových vozidel (SSS-BV) pro vozidla Pandur a Taktickým soubojovým simulátorem (TSS) určeným pro jednotlivce. Příslušníci CSTT zabezpečovali bezproblémové fungování simulátorů SSS-BV stejně jako simulátorů TSS zapůjčených po dobu cvičení holandskou armádou a rovněž zprostředkovávali tok informací mezi zástupci holandské armády, německé armády a řídícím centrem výcvikového centra Altmark.

Samotné cvičení bylo rozděleno do dvou částí. V první části probíhalo sladění jednotek a odstraňování technických nedostatků při provozu simulátorů. Ve druhé části již probíhala operace dle operačního rozkazu plně instrumentovaná simulačními technologiemi, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu o průběhu boje všem účastníkům cvičení. Řídící skupina provedla na závěr vyhodnocení, které bylo cenným zdrojem informací především pro velitele a jeho štáb.

Všichni účastníci cvičení a veškerá technika (bojová, zdravotnická, logistická, ženijní) byla osazena simulátory umožňující nejen střelbu ale i detekci zásahu laserovými paprsky. Jednotlivci byli vybaveni osobní vestou s detektory zásahu, GPS modulem, komunikační a řídící jednotkou, která poskytuje informace o zdravotním stavu nejen samotného vojáka ale i řídící centrum (EXCON).  Místo zasažení jednotlivce je vyhodnoceno řídící jednotkou a následně stanovena úroveň zranění, která může mít v případě jednotlivce stupeň poranění např. horní nebo dolní poloviny těla (ztráta mobility) nebo smrti současně s následkem vyřazení funkce osobní zbraně. V případě techniky může mít poškození charakter ztráty mobility, vyřazení zbraňových systémů nebo totální destrukce. Veškeré informace o pohybu všech entit (osob a techniky), vedení palby a následcích boje jsou zaznamenávány v řídícím centru a nahrávány pro potřeby následného vyhodnocení.

Provádění cvičení s podporou živé simulace je současným trendem při výcviku jednotek před jejich nasazením v zahraniční operaci. Takto instrumentovaný výcvik poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a navíc se co možná nejvíce přibližuje realitě skutečného boje.

Fotogalerie

Nahoru