Úvodní stránka > Aktuality > Příprava prvků „IZS“ na CSTT pokračuje.

Příprava prvků „IZS“ na CSTT pokračuje.

Dne 23. listopadu 2017 provedlo Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno další přípravu příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a obce s rozšířenou působností (dále ORP) Slavkova u Brna. Námětem cvičení s počítačovou podporou CAX, byla přívalová povodeň v obci Slavkov. Tento námět nebyl vybrán náhodně. Přívalová povodeň je často opakující se jev, se kterým se obec Slavkov potýká téměř v pravidelných intervalech. 

CSTT Brno připravilo pro zajištění cvičení prostory potřebné pro naplnění struktury cvičení. Jednalo se zejména o vytvoření prostředí pro rozehru cvičení, operační centrum velitele zásahu, štáb velitele zásahu a prostory odpovídající rozmístění krizového štábu ORP Slavkov. Komunikační a informační podpora byla realizována v souladu s požadavky HZS, včetně využití radiových stanic Motorola, které používají příslušníci HZS jako jeden z druhů spojení v rámci prováděných zásahů. Taktický simulátor zabezpečil realizaci Námětu cvičení, přívalovou povodeň a značnou část rozehry cvičení, která prověřila činnost složek IZS v průběhu řízení zásahu.

HZS JmK, jako řídící skupina cvičení, zabezpečil Scénář cvičení a obsazení jednotlivých rolí ve struktuře krizového štábu a rozehry. Do role cvičícího byl ustanoven krizový štáb obce Slavkov a Územní Odbor HZS JmK Vyškov, jehož úkolem bylo řešení mimořádných událostí během přívalové povodně v souladu s Námětem a Scénářem cvičení. 

Průběh cvičení prokázal skutečnost, že taktický simulátor reprezentovaný systémem OTB je vhodným nástrojem pro nácvik velení a řízení v průběhu řešení krizových stavů. Cvičící prokázali připravenost k řešení živelných pohrom v závislosti na zpracovaných havarijních plánech.

Cíle cvičení- tedy spolupráce a komunikace mezi HZS Jmk, ORP Slavkov a ostatními složkami byly splněny. Mezi složkami IZS, ORP  a CSTT tak byla navázaná další spolupráce v rámci přípravy složek IZS a krizových štábů na řešení lokálních krizových stavů.

Fotogalerie

Nahoru