Úvodní stránka > Aktuality > Štáb 4. BÚU využil „Taktický simulátor“ pro verifikaci Plánu řízení reálného cvičení

Štáb 4. BÚU využil „Taktický simulátor“ pro verifikaci Plánu řízení reálného cvičení

Ve dnech 19. – 22. 2. 2018 provedl štáb 4.BÚU Žatec cvičení s počítačovou podporou na Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně.

Cílem cvičení typu CAX (Computer Assisted eXercise), bylo ověřit reálnost Plánu provedení kontroly sladěnosti 43.vpr Chrudim dle metodiky CREVAL, která bude provedena v prostoru VVP HRADIŠTĚ v měsíci červnu. Provedením tohoto cvičení štáb završil další část přípravy k provedení kontroly sladěnosti, kdy v měsíci lednu provedl štáb 4. BÚU zplánování cvičení a nyní potřeboval formou „wargame“ ověřit proveditelnost zplánovaného cvičení, včetně časové náročnosti provedení jednotlivých činností (incidentů) v rámci rozehry cvičení.  V průběhu cvičení tak byly pomocí simulátoru procvičeny jednotlivé činnosti a na základě výsledků a průběhu simulace byla průběžně upravována synchronizační tabulka jako hlavní nástroj pro řízení cvičení.

Při řízení boje, z taktického operačního střediska (TOC) 4.bÚU, byly použity a následně aktualizovány standardní operační postupy (SOP). Pro příslušníky štábu 4.brn byl tento CAX po delší době prvním takovým zaměstnáním, které všestranně prověřilo nové příslušníky brigády v přípravě a provedení pro ně nového typu cvičení. Z důvodu jednoznačného přínosu zaměstnání typu CAX již nyní štáb 4.brn plánuje provedení minimálně dvou obdobných cvičení v roce 2019.

Fotogalerie

Nahoru