Úvodní stránka > Aktuality > ŠTÁBNÍ NÁCVIK 42. MECHANIZOVANÉHGO NA BÁZI STRONG CAMPAIGNER 2014 V CSTT BRNO

ŠTÁBNÍ NÁCVIK 42. MECHANIZOVANÉHGO NA BÁZI STRONG CAMPAIGNER 2014 V CSTT BRNO

Ve dnech 30. 5. - 3. 6.2016 se uskutečnil u Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT) štábní nácvik 42. mechanizovaného praporu Tábor za podpory počítačové techniky a simulace (Computer assisted exercise – CAX).

 

Týdenního štábního nácviku, vycházejícího z námětu operace Strong Campaigner 2014, se účastnilo celkem 45 příslušníků 42. mpr a příslušníků 4.BÚU (Brigádního úkolového uskupení) pod velením náčelníka štábu praporu mjr. Ing. Pavla Váverky.

 

Cílem prováděného štábního nácviku bylo zdokonalit velitele jednotek a štáb praporu v práci s komunikačním systém  IS OTS VŘ PozS a ve znalostech a možnostech využití tohoto systému při vedení boje, prověřit schopnost štábu přijímat adekvátní rozhodnutí v návaznosti na jednotlivé situace vzniklé na bojišti, prověřit koordinaci a informační toky mezi jednotkami praporu, štábem praporu a 4.BÚU, ověřit funkčnost platných Standardních operačních postupů (SOP) a schopnost řízení operace v AJ.

 

Příslušníci CSTT Brno zabezpečily nejen podporu simulačních technologií ale zejména i pomoc při řešení situací radou a mentorováním s důrazem na řešení komplexnosti vedení bojové činnosti v rámci cvičení. 

 

                Cvičení CAX a štábní nácviky jsou nedílnou součástí přípravy velitelů a štábů příslušníků Armády České republiky před vlastním provedením velitelsko-štábních cvičení s částečným vyvedením vojsk do výcvikových prostorů AČR. A právě Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno je jedinečným zařízením AČR pro přípravu nejen jednotek pozemních sil AČR, ale i příslušníků vojenské policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému České republiky.

Fotogalerie

Nahoru