Úvodní stránka > Aktuality > Štábní nácvik 42. mechanizovaného praporu

Štábní nácvik 42. mechanizovaného praporu

Štáb 42. mpr čekají v roce 2017 dvě významná mezinárodní velitelsko-štábní cvičení, při kterých bude prověřena jeho schopnost plánovat, organizovat a řídit boj při plnění taktických činností. V návaznosti na tato cvičení byl v pondělí 27. února 2017 zahájen týdenní štábní nácvik 42. mechanizovaného praporu s využitím počítačové podpory typu CPX/CAX u CSTT Brno. Pod velením náčelníka štábu mjr. Ing. Pavla Váverky se tohoto výcviku účastnilo na 60 příslušníků 42. mpr Tábor a dále příslušníci 13. do Jince na pozicích dělostřeleckých návodčích. Samotnému cvičení CAX předcházela týdenní příprava 18 příslušníků 42. mpr na pozice operátorů stanic taktického simulátoru. K přípravě a provedení cvičení byl pak jako podklad využit operační rozkaz k provedení operace GRIM CAMPAIGNER 2014.

Cílem štábního nácviku je provést výcvik vyčleněných příslušníků praporu, prověřit schopnost štábu pružně přijímat adekvátní rozhodnutí v návaznosti na bojovou situaci a účinně velet podřízeným prvkům bojové sestavy za využití simulační techniky CSTT Brno. Mezi další úkoly patří prověření koordinace a informačních toků v rámci štábu praporu a podřízených jednotek.

Pro splnění stanovených cílů byla simulovaná bojová operace po dnech rozdělena na 4 jednotlivé fáze (přesun a zaujetí prostoru soustředění VŠZ, zaujetí blokovacích postavení, provedení protiútoku k obnovení předního okraje obrany, podpora protiúderu jednotek nadřízeného), kdy pro každou z těchto fází byl připraven soubor incidentů (demonstrace, působení UAV nepřítele, rušení apod.), zaměřený na vybraný výcvikový cíl. V rámci výcviku bylo nasazeno celkem 28 stanic taktického simulátoru OTB 2.5 a 33 stanic Operačně taktického systému velení a řízení Pozemních sil (OTSVŘPozS).

V závěru týdne zhodnotil mjr. Váverka provedený štábní nácvik velmi kladně a označil stanovené cíle za splněné. V neposlední řadě také poděkoval kolektivu CSTT za možnost plného využití zázemí a technického vybavení centra i za přípravu a hladký průběh cvičení CAX. 

Fotogalerie

Nahoru