CSTT

Znak je zaveden do registru  Znaků útvarů AČR při VHÚ Praha. Jeho grafická podoba a popis byla schválená a upravena dle čj.: 4026/86/2004 – 1241 ze dne 6. září 2004 (vedené na CSTT pod registračním číslem 14760/2004) a Stanoviska – opravy znaku ze dne 27. 10. 2005.

Popis znaku:

Na osmiúhelníkovém modro-zeleně děleném štítě, postaveném na hranu, je položen bílý (stříbrný) pruh, který dělí modrou a zelenou polovinu znaku. V modré polovině je tmavším odstínem téže barvy vytvořena síť úběžníků, v zelené polovině je červenou barvou vytvořena síť úběžníků vytvářející iluzi hluboké perspektivy. V horní,  modré části znaku je položena červená, bíle (stříbrně) lemovaná, dolů směřující šipka. V dolní, zelené části pak dvě modré, bíle (stříbrně) lemované, ven vypuklé, vzhůru směrující šipky.Osmiúhelníkový štít symbolizuje mnohostrannost úkolů, které CSTT musí plnit. Červené a modré šipky připomínají tradiční značení „proti sobě stojících stran“ na mapách. Modré a zelené pole se zvýrazněnou sítí rovnoběžek v perspektivě pak symbolizuje kyberprostor, jako hlavní operační prostor CSTT.

Návrh na zavedení rukávového znaku organizačního celku rezortu Ministerstva obrany a kovového znaku útvaru (CSTT) byl pod Čj. 9-27/2011-2802/J4 schválen Náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky dne 26.11.2010. Nošení schválených znaků na stejnokrojích VZP se řídí zásadami stanovenými v Všeob-P-47.

CSTT má svou vlajku. Vlajka má obdélníkový tvar s poměrem  stran 3 : 2. Na světle modrém podkladu je umístěn znak CSTT zabírající 20 % plochy vlajky[1]. Znak je umístěn v grafickém středu vlajky. Vlajka je umístěná na stožáru tak, že kratší strana obdélníku je ve svislé poloze.


 [1] Pro vlajku o rozměrech 1 x 1,5 m je průměr kružnice vepsaného osmihranu znaku 0,6 m

[2]VHÚ – Vojenský historický ústav

[3] čj.: 4026/86/2004 – 1241 ze dne 6. září 2004 (vedené na CSTT pod registračním číslem 14760/2004) a Stanoviska – opravy znaku ze dne 27. 10. 2005

[4] Velitelství společných sil Olomouc, OLPozS, Čj. 9-27/2011-2802/J4, ze dne 28. ledna 2011

Nahoru