Úvodní stránka > Konstruktivní

Konstruktivní

Konstruktivní simulace je počítačovou simulací realizovanou na logicko-matematických modelech deterministického nebo stochastického charakteru. Základem počítačové simulace jsou otevřené statistické modely boje (bojové činnosti) - interakce. Cvičící pak interaktivně, ale zprostředkovaně, realizuje svůj „bojový“ záměr (plán boje). V současné době CSTT využívá různých nástrojů živé, virtuální a konstruktivní simulace k pokrytí výcviku celé škály procesů plánování, řízení a provádění bojových operací, mírových operací a operací krizového řízení od stupně brigáda, po osádku či jednotlivého vojáka. 

Více o konstruktivní simulaci...

Nahoru