Úvodní stránka > Odbor Brno

Odbor Brno

OSTT Brno je technicky a organizačně sestaveno tak, aby bylo schopno plnit úkoly přípravy vojenských profesionálů pomocí simulační a trenažérové techniky, predevším s využitím konstruktivní simulace:

-        provádění přípravy (výcvik, vzdělávání) vojenských profesionálů;

-        vzdělávání studentů vojenských škol;

-        provádění vědecko- výzkumné činnosti s využitím simulační a trenažérové techniky.

OSTT Brno se skládá z: 

-        oddělení taktického simulátoru OdTS;

-        oddělení technické podpory OdTP; 

-        oddělení rozvoje a sledovatelského výzkumu OdRSV.

Nahoru