Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení 15. ženijního pluku „SMART ENGINNER“ s podporou CSTT Brno

Cvičení 15. ženijního pluku „SMART ENGINNER“ s podporou CSTT Brno

Ve dnech 12. března – 16. března 2018 probíhá u 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku štábní cvičení „SMART ENGINEER  2018“ v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně. Cvičení se účastní celkem 110 příslušníků 15. ženijního pluku, 7. mechanizované brigády a ženijního praporu Slovenské armády ze Seredě.

Hlavním cílem cvičení je procvičit a ověřit činnost ženijního praporu při plnění úkolů ženijní podpory úkolových uskupení AČR a prověřit schopnost velitele a štábu ve správném hodnocení situace, v přijímání adekvátních rozhodnutí a ve správné a včasné reakci na získané informace v průběhu bojové činnosti.

Námětem cvičení je plnění úkolů ženijní podpory obranného boje v sestavě brigádního úkolového uskupení. Ženisté se tak během cvičení musí vypořádat s incidenty ve scénáři, které jsou záměrně zvoleny tak, aby se co nejvíce přiblížily reálné situaci. Skupina rozehry simuluje cvičícím incidenty jako explozi nalezené munice, monitorování uprchlíků, průzkum vodního toku pro zřizování přepravišť, budování ochranných staveb, zřizování výbušných a nevýbušných zátarasů v prostoru obrany brigádního úkolového uskupení.

Využití simulačních technologií v rámci štábních cvičení přináší cvičícím řadu výhod, kdy lze vést boj s minimálními náklady oproti reálnému prostředí. Umožňuje rozehrávat různé situace, které komplikují vojákům činnost a tím důkladně procvičit rozhodovací proces velitelů na všech úrovních s využitím datového a rádiového spojení.

Cvičení s využitím simulačních technologií neprobíhá u ženistů poprvé. Mezi roky 2005 až 2014 se uskutečnila mimo jiné řada cvičení u tehdejších záchranných praporů se zaměřením na plnění úkolů ve prospěch Integrovaného záchranného systému.

Zejména cvičení „SMART ENGEINNER 2017“, které se při CSTT Brno uskutečnilo na podzim roku 2017, obnovilo spolupráci mezi ženijními jednotkami AČR a CSTT Brno. V letošním roce tak bechyňští a olomoučtí ženisté zavítali na CSTT již po čtrnácté.

Fotogalerie

Nahoru