Úvodní stránka > Aktuality > CVIČENÍ „EUROPEAN SPIRIT“ 7. BRIGÁDNÍHO ÚKOLOVÉHO USKUPENÍ AČR V CSTT BRNO

CVIČENÍ „EUROPEAN SPIRIT“ 7. BRIGÁDNÍHO ÚKOLOVÉHO USKUPENÍ AČR V CSTT BRNO

                  

Ve dnech 25. 4. – 29. 4. 2016 probíhá u Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT Brno) partnerské cvičení 7.brigádního úkolového uskupení Hranice za podpory počítačové techniky a simulace (Computer assisted exercise – CAX) s názvem „European Spirit“ – vedení bojové obranné operace.

                Tohoto cvičení se za řízení štábu příslušníků 7.brigádního úkolového uskupení účastní celkem 160 cvičících zejména z jednotek 72.mechanizovaného praporu Přáslavice, 15.ženijního pluku Bechyně, 73.tankového praporu Přáslavice, 74.lehkého motorizovaného praporu Bučovice, 13.dělostřelecké brigády Jince a 33.tankového praporu rakouské armády.

                Cílem tohoto cvičení je zdokonalit štáb 7.brigádního úkolového uskupení v procesu plánování boje a vedení a řízení bojové činnosti, ověřit zpracované standardní postupy velení, řízení a proces předávání zpráv a informací mezi řídícím štábem, jednotlivými podřízenými prapory a přidělenými jednotkami. V neposlední řadě prověřit schopnost příslušníků štábů praporů velet podřízeným jednotkám, správně vyhodnocovat činnost nepřítele a prověřit reakci jednotlivých center a středisek praporů na incidenty v průběhu bojové činnosti.

                Cvičení CAX jsou nedílnou součástí přípravy velitelů a štábů příslušníků Armády České republiky před vlastním provedením velitelsko-štábních cvičení s částečným vyvedením vojsk do výcvikových prostorů AČR. A právě Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno je jedinečným zařízením AČR pro přípravu nejen jednotek pozemních sil AČR, ale i příslušníků vojenské policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému České republiky.

Fotogalerie

Nahoru