Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO je u konce

Cvičení Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO je u konce

Celoroční odborná příprava Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT) vyvrcholila v Brně závěrečným cvičením CAX Sharp Lynx 2018, které probíhalo od 28. května do 8. června v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT).

Cvičení se zúčastnilo celkem 96 vojenských policistů a podílelo se na něm 18 operátorů 7. mb Hranice a 14 zaměstnanců CSTT.

Vojenští policisté Polska, Chorvatska, Slovenska a České republiky absolvovali náročné čtrnáctidenní cvičení, které probíhalo na moderních simulačních systémech. Cvičení se účastnili i příslušníci Národní gardy Spojených států amerických, kteří zde plnili úlohu pozorovatelského a poradního týmu. Cílem cvičení bylo procvičit a sjednotit operační postupy při plánování a realizaci zahraničních operací vojenské policie.

CSTT vytvořilo podmínky pro provedení operace Sharp Lynx 2018 s využitím systému OTB, který díky svému velkému rozlišení umožňuje simulaci zcela detailní provádění policejních činností. Cvičení CAX (Computer Assisted Excercise) bylo řízeno pomocí systému JEMM (Joint Exercise Management Module). CSTT běžně spolupracuje s jednotlivými prvky Integrovaného záchranného systému. Při přípravě a provádění simulace bylo využito zkušeností z projektů realizovaných pro činnosti Policie České republiky a asymetrické činnosti plněné v operacích na území Afghánistánu. CSTT je jedinečné výcvikové zařízení AČR s celoarmádní působností.  Využívá 3 typy simulací na sofistikovaných systémech pro řízení a vyhodnocování cvičení, které jsou v souladu se standardy a požadavky NATO.

Námět cvičení odrážel aktuální bezpečnostní situaci na území Evropské unie ovlivněnou migrační krizí. Smyšlený členský stát NATO - Alfaland požádal dle podepsané dohody SOFA o asistenci a pomoc NATO MNMPBAT při řešení složité bezpečnostní situace. Na základě této dohody mohou na jeho území koaliční jednotky operovat. Mnohonárodní prapor si tak mohl vyzkoušet některé prvky stabilizačních operací a úzkou kooperaci s bezpečnostními složkami  státu Alfaland. V řadě případů byl dokonce nucen plně nahradit lokální policii. Nesnadným úkolem pro prapor bylo plánování a příprava dokumentace  pro zřízení dočasného zadržovacího zařízení, které by sloužilo koaličním jednotkám při transportu osob z konfliktní zóny.

Jedním z důležitých procvičovaných aspektů byla krizová komunikace s médii. V současné době hrají média zásadní roli v utváření  názorů na jakoukoli problematiku. V případě bojového konfliktu pak mohou rozhodnout o jeho celkovém vývoji. Negativní postoj obyvatelstva k činnosti prováděné nasazenými koaličními jednotkami lze vyvolat zneužitím informací či nepravdivými zprávami. Jak se s tím vypořádat, jak obstát během interview s novináři – to vše měli za úkol poručice Nikola Hájková, která v praporu zastává funkci informačního důstojníka, a major Radek Ocelka, který byl v návaznosti na vzniklé incidenty konfrontován novináři velmi často.

V pondělí 4. června navštívili cvičení hlavní funkcionáři vojenské policie Maďarska, Slovenska a České republiky. Ředitel vojenské policie Slovenska plukovník Michal Migát a náčelník Vojenské policie České republiky brigádní generál Pavel Kříž mohli na vlastní oči vidět, s jakým nasazením jejich podřízení plní stanovené úkoly. Velitel vojenské policie Maďarska brigádní generál Sándor Mergancz byl seznámen s historií a funkcí mnohonárodního praporu a byly mu představeny veškeré možnosti a technologické prvky simulačního centra. Na závěr proběhlo krátké jednání mezi českou a maďarskou stranou, kde byly projednány formy jejich možné spolupráce.

Jednotka NATO MNMPBAT dostávala každý den zpětnou hodnotící vazbu o kvalitě plnění zadaných úkolů. Ve čtvrtek 7. června bylo cvičení ukončeno a zároveň byla vydána závěrečná zpráva s detailním vyhodnocením jednotlivých incidentů. Smyslem tohoto cvičení nebylo pouze kritizovat a hodnotit, ale zejména vzdělávat nové příslušníky praporu a předávat si cenné zkušenosti z mezinárodních operací, v čemž spočívá síla tohoto projektu.  

Autor: por. Hájková HV VP Praha

Fotogalerie

Nahoru