Úvodní stránka > Aktuality > IMZ CSTT 2016

IMZ CSTT 2016

Instrukčně metodické zaměstnání CSTT

V souladu s Plánem činnosti resortu MO ČR na rok 2016, bylo provedeno, ve dnech 10.2. a 11.2.2016 instrukčně metodické zaměstnání Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) na téma“ Místo a úloha CSTT v procesu přípravy vojenských profesionálů v nových podmínkách“.

Cílem IMZ bylo:

  • seznámit účastníky IMZ s novými možnostmi využití CSTT při přípravě vojsk;
  • seznámit účastníky IMZ s obsahem nových certifikovaných metodik pro přípravu, provedení a vyhodnocování cvičení prováděných s využitím simulačních a trenažérových technologií STT;
  • informovat účastníky IMZ o nových prostředcích STT, které budou v letošním roce v CSTT zavedeny;
  • diskutovat požadavky vojsk na provádění výcviku u CSTT;
  • připravit příslušníky AČR na nové podmínky mezinárodního prostředí a nové schopnosti CSTT, ve kterých budou cvičící v nejbližším období pracovat.

IMZ mělo svou teoretickou a praktickou část.

V teoretické rovině byly účastníkům IMZ    prezentovány:

  • zkušenosti z organizace výcviku a objasnění záměrů rozšíření schopností CSTT provádět přípravu a výcvik vojenských profesionálů na národní a mezinárodní úrovni;
  • klíčové, obsahové body certifikovaných metodik přípravy, provedení a vyhodnocování cvičení u CSTT.

Metodiky byly v elektronické formě účastníkům IMZ poskytnuty, aby jejich praktické naplnění bylo realizováno s nasazením simulačního systému OneSAF u CSTT (nasazení simulačního systému OneSAF se předpokládá koncem roku 2016 a plně v roce 2017).

Dále bylo objasněno místo a úloha systému JEMM (Joint Exercise Management Module), při cvičeních u CSTT.

Systém, jenž tvoří základ řízení cvičení v zahraničí (v simulačních a výcvikových centrech NATO). Nasazení tohoto systému významně a pozitivně ovlivňuje praktickou přípravu velitelů a štábů na vedení operací v celém spektru prováděných operací při plnění koaličních úkolů.

Účastníkům IMZ byl objasněn význam, určení, funkce a složení technických prostředků k podpoře výcvikových simulací u CSTT (komunikační a informační technologie). Teoretická část IMZ byla ukončena objasněním možností využívání CSTT společně s ostatními výcvikovými a simulačními centry NATO a změn v pojetí zabezpečování cvičení typu CAX po roce 2020.

V praktické části IMZ byly provedeny ukázky možností využití virtuálních simulátorů, systému pro řízení výcviku živou simulací – EXCON pro simulátor SSS-BV (PANDUR) a možné struktury a uspořádání pracovišť Oddělení konstruktivní a virtuální simulace pro výcvik roty, včetně vybaveného pracoviště taktického operačního centra (TOC) praporu, pro zabezpečení výcviku rot a RÚU.

IMZ bylo každý den ukončeno řízenou diskuzí a výměnou názorů na provádění výcviku u CSTT. V rámci prvního dne vystoupil v diskuzi plk. gšt. Ing. Antonín GENSER – zástupce velitele 4. brn, který vyzvedl úlohu CSTT při přípravě brigády na certifikaci pro plnění úkolů v rámci NATO.

Bezchybná organizace a zabezpečení IMZ by nebyla možná bez významné pomoci zaměstnanců Společenského klubu Vyškov a CKIT, kteří bezchybně připravili multimediální prostředky a sál Společenského klubu.

Cíle IMZ byly splněny.

 

Fotogalerie

Nahoru