Úvodní stránka > Aktuality > Operace „SUMMIT 2“ kurzu nižších důstojníků za podpory simulačních technologií

Operace „SUMMIT 2“ kurzu nižších důstojníků za podpory simulačních technologií

Ve dnech 23. – 27. 4. 2018 bylo realizováno u Odboru simulačních a trenažérových technologií Vyškov (OSTT Vyškov) velitelsko-štábní cvičení s počítačovou podporou typu CPX/CAX (Command Post Exercise/Computer Assisted Exercise) kurzu nižších důstojníků (KND) Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.

 Tématem cvičení byla činnost 73. praporního úkolového uskupení (73. PrÚU) ve vedení manévrové obrany, operace ,,SUMMIT 2 “.

Výcvik byl rozdělen na dva dvoudenní výcvikové bloky z důvodu prostřídání se kurzistů na jednotlivých pozicích a maximální využitelnosti zkušených mentorů v jednotlivých odbornostech. Metoda provedení cvičení byla s počítačovou podporou, jednostranná se simulovaným nepřítelem, dvoustupňová.

Hlavním úkolem cvičení bylo zdokonalit účastníky kurzu nižších důstojníků ve schopnostech plánování a řízení bojové činnosti v rámci praporního úkolového uskupení, shromažďovat a vyhodnocovat obdržené informace, předvídat vývoj situace a připravit podklady pro další rozhodování velitele.

Příslušníci kurzu si na jednotlivých funkcích štábu prověřili své získané znalosti během studia KND. Celkem se cvičení zúčastnilo 37 kurzistů, příslušníci a mentoři  VeV-VA. Pozici řídícího cvičení zastával náčelník centra kariérové přípravy (CKaPř) pplk. Ing. Josef Střítecký pod gescí náčelníka odboru profesní přípravy plk. gšt. Ing. Tibora Budíka.

V minulosti tyto cvičení probíhaly u Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT Brno), proto bylo velkou výzvou cvičení provést ve Vyškově u OdKVS. Samozřejmě toto rozhodnutí bylo spojeno s rozsáhlou přípravou celého cvičení za podpory OSTT Brno. Jednalo se o přesun části simulátorů OTB 2.5 z Brna, o vybudování komunikačního systému pro informační tok velitele brigádního úkolového uskupení až po velitele rot a dále o úpravu jednotlivých místností pro podmínky cvičení.

Výcviku se zúčastnilo 6 operátorů z 71. mpr a stejný počet z 72. mpr, kteří týden před samotným výcvikem úspěšně absolvovali týdenní školení ve Vyškově, aby mohli obsluhovat  stanice taktického simulátoru OTB 2.5.

Cvičení „SUMMIT 2“ proběhlo úspěšně díky aktivní spolupráci příslušníku OSTT Vyškov a příslušníků CKaPř a otevřelo dveře pro další možnou spolupráci při zabezpečení kariérové přípravy u VeV-Va Vyškov podobným způsobem.

Fotogalerie

Nahoru