Úvodní stránka > Aktuality > Příprava KVV Ostrava – „Hradba 2018“

Příprava KVV Ostrava – „Hradba 2018“

Ve dnech 26. února až 2. března 2018 příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava absolvovali specializovanou přípravu v Centru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově v rámci přípravy na jedno z největších cvičení letošního roku ,,Hradba 2018“.

Zdokonalit základní taktické dovednosti, sladit velení roty, procvičit vedení rádiového provozu, práci s mapou. To vše umožnilo simulační centrum ostravským záložníkům jako příprava na cvičení „Hradba 2018“, které proběhne v dubnu tohoto roku. První den byli vojáci proškoleni a seznámeni s obsluhou simulátoru a možnými scénáři. Obsahem přípravy byla také práce s mapou, kde si vojáci zaznačili osy přesunu, kontrolní body a střežené objekty. Další dny již záložníci drilovali připravené scénáře, ve kterých docházelo k bezpečnostním incidentům například při přesunech jednotky nebo při střežení a obraně objektů kritické infrastruktury. Součástí byly podrobné rozbory k jednotlivým rozehrám. Střežení vytipovaných objektů na teritoriu kraje je jeden z prioritních úkolů této jednotky. Vojáci si také prohloubili znalosti získané v minulosti během série cvičení ,,Safeguard“. Přípravy zaměřené na sladění velitelského sboru se zúčastnilo 32 příslušníků aktivních záloh KVV Ostrava.

Fotogalerie

Nahoru