Úvodní stránka > Aktuality > Spojovací nácvik 4. brn

Spojovací nácvik 4. brn

V souladu s Plánem činnosti CSTT na rok 2016 a dohovorů s velitelstvím 4.brn Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSTT) připravilo a zabezpečovalo ve dnech 21.11. – 24.11.2016 přípravu a spojovací nácvik s využitím simulačního komunikačního systému taktického simulátoru a ISVŘ instalovaného u CSTT.

Určení:

  • pro příslušníky 4.brn/4.SR spojovacích specializací (obsluhy spojovacích provozoven a obsluhy radiových stanic a systému BVIS bojových vozidel).

Cíle spojovacího nácviku:

  • Seznámit, zdokonalit a upevnit v příslušnících jednotky návyky ve vedení radiového provozu v souladu s předpisem PUB-60-41-1 - Vedení provozu v komunikačních systémech resortu Ministerstva obrany (PUB), který byl novelizován. Platnost novelizace je od září 2016.
  • Zdokonalit je ve využívání systému BVIS k předávání a přebírání datových zpráv na úrovni uživatel.
  • Připravit příslušníky na plnění úkolů v kontrolních cvičeních, které jsou předmětem prověrek ze spojovací přípravy.

Za organizaci odpovídal velitel spojovací roty 4.brn. Celkem se zúčastnilo 73 příslušníků spojovací roty 4.brn.

CSTT zabezpečovalo a poskytovalo pro nácvik technické prostředky (simulační komunikační systém, technické a programové vybavení ISVŘ AČR), prostory a metodickou pomoc při praktických zaměstnáních.

V pondělí (1. den nácviku) byly účastnící rozdělení do skupin. Skupiny byly zaměřeny na:

  • Skupina A na seznámení s publikací a teoretickou přípravu na praktický provoz
  • Skupina B na zvyšování a zdokonalování práce v systému BVIS 
  • Skupina C na praktický provoz - začátečníci
  • Skupina D na praktický provoz – pokročilí a vedení provozu jak fonického, tak datového současně.

V skupině A byl položen na teoretické zvládnutí obou oblastí výcviku formou výkladu, kde o.z. Ing. Peter Korduliak (odpovědný za technickou, metodickou a logistickou podporu SN za CSTT), podrobně seznámil účastníky nácviku s obsahem předpisu PUB 60-41-1, výkladem jeho jednotlivých kapitol, vzorovými frázemi k vedení radiového provozu a změny vyplývající z novelizace.

V skupině B byl určen pro zvyšování a zdokonalování práce v systému BVIS.

V skupině C a D byl zaměřen na praktickou činnost, pro nové příslušníky seznámení vedení provozu v praxi a pro ostatní upevnění správných návyků a zvyšování efektivity ve vedení práce.

Finální část byla příprava na praktickou prověrku se znalostí  TTD spojovacích prostředků a ovládání radiové stanice.

Činnost v jednotlivých skupinách absolvovali účastníci nácviku postupně, v rotaci několikrát.

Vyvrcholením zaměstnání bylo kontrolní přezkoušení v souladu s pravidly definovanými v PUB 60-41-1 a dle stanovených kontrolních cvičení (KC) – hodnoceno samostatně.

Písemné přezkoušení:

BVIS  –   5x výtečně,   6x velmi dobře, 5x dobře, 6x nevyhovující,                                                                                   

PUB 60-41-2 – 22x výtečně, 11x velmi dobře, 9x dobře, 2x nevyhovující.

 

V rámci přípravy Ing. Pavelka a p. Hnízdil (fy. Delinfo) provedl s vybranými specialisty s administrací, s doplňkovými funkcemi a novinkami v systému ISVŘ AČR v sídle firmy.

CSTT v rámci svých výcvikových kapacit je schopno plně podporovat uvedené aktivity s tím, že příprava, provedení a vyhodnocení takových zaměstnání musí být v souladu s pravidly plánovacího procesu výcviku u CSTT. CSTT je schopno při organizaci, v průběhu i vyhodnocení SN poskytnou při podobných zaměstnáních také metodickou pomoc kmenovými příslušníky – specialisty KIT.

Cíle SN byly beze zbytku splněny a potvrdily další funkcionalitu CSTT, která je využitelná ve prospěch AČR.

 

Fotogalerie

Nahoru