Úvodní stránka > Aktuality > Spojovací nácvik 42.mpr na CSTT

Spojovací nácvik 42.mpr na CSTT

V souladu s Plánem činnosti CSTT na rok 2016 a dohovorů s velitelstvím 42. mpr Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSTT) připravilo a zabezpečovalo ve dnech 15.2. – 19.2.2016 spojovací nácvik s využitím simulačního komunikačního systému taktického simulátoru a ISVŘ instalovaného u CSTT.

Spojovací nácvik (SN) byl určen pro příslušníky 42. mpr spojovacích a vševojskových specializací (obsluhy spojovacích provozoven a obsluhy radiových stanic a systému BVIS bojových vozidel). Cílem spojovacího nácviku bylo:

  • Zdokonalit vybrané příslušníky 42. mpr vedení radiového provozu v souladu s předpisem PUB-60-41-1 - Vedení provozu v komunikačních systémech resortu Ministerstva obrany (PUB), který je platný od konce roku 2014
  • Zdokonalit vybrané účastníky 42. mpr ve využívání systému BVIS k předávání a přebírání datových zpráv
  • Připravit příslušníky 42. mpr na plnění úkolů v kontrolních cvičeních, které jsou předmětem prověrek ze spojovací přípravy.

Za organizaci SN odpovídal por. Ing. Roman Chládek – náčelník O-6 42. mpr. CSTT zabezpečovalo pro SN technické prostředky (simulační komunikační systém, technické a programové vybavení ISVŘ AČR), prostory a metodickou pomoc při praktických zaměstnáních.

SN se zúčastnilo celkem 36 příslušníků 42. mpr. Předmětem nácviku a examinace bylo 30 příslušníků. Zbývající personál tvořil řídící zaměstnání – por Ing. Roman Chládek, 4 mentoři pro vedení radiového provozu a 1 mentor pro vedení datového provozu v BVIS.

SN byl zahájen teoretickou přípravou (1. den), kde o.z. Ing. Peter Korduliak (který byl odpovědný za technickou, metodickou a logistickou podporu SN za CSTT) podrobně seznámil účastníky nácviku s obsahem předpisu PUB, výkladem jeho jednotlivých kapitol a vzorovými frázemi k vedení radiového provozu.

2. – 4. den SN byly zaměřeny na praktických nácvik vedení radiového a datového provozu v souladu s pravidly definovanými v PUB a dle stanovených kontrolních cvičení (KC).

5. den SN byla provedena formou plnění KC prověrka dosažených znalostí a dovedností příslušníků 42. mpr a finální vyhodnocení SN.

Ve 3. dnu se SN zúčastnili příslušníci v rámci metodické pomoci příslušníci spojovacího oddělení 4. brn a AKIS SPod MO ČR, kteří kromě náslechu vedení štábního nácviku byli seznámeni s možnostmi jak SN vést s příslušníky spojovacích jednotek praporů, pluků a brigád AČR.

V průběhu jejich návštěvy a v závěrečné diskusi byl předložen (zatím neoficiální) požadavek – zájem o využití CSTT pro ověřování metodiky prověřování vycvičenosti spojovacích odborností pro předpis SPOJ 3-1. Zároveň byla diskutována možnost využití CSTT k SN ostatních jednotek 4. brn.  Ze strany CSTT je plná podpora v uvedených aktivitách s tím, že příprava, provedení a vyhodnocení takových zaměstnání v souladu s pravidly plánovacího procesu výcviku u CSTT. CSTT je schopno poskytnout pro další zaměstnání veškerou technickou a logistickou podporu jak je to při organizací cvičení u CSTT. CSTT je schopno poskytnou při podobných zaměstnáních také metodickou pomoc kmenovými příslušníky – specialisty KIT při organizaci, v průběhu i vyhodnocení SN.

Cíle SN byly beze zbytku splněny a potvrdily další funkcionalitu CSTT, která je využitelná ve prospěch AČR.

Fotogalerie

Nahoru