Úvodní stránka > Aktuality > Taktická příprava 73. tpr

Taktická příprava 73. tpr

Na základě plánu využití UVZ na rok 2017 se uskutečnil ve dnech 20. -  24. 2.2017 v OSTT Vyškov výcvik tankových čet 1.tankové roty, 73. tankového praporu z Přáslavic.

Tématem cvičení bylo „Činnost čety v obraně a za útoku, činnost čelní hlídky a pátracího tanku za přesunu“.

Cílem cvičení bylo provést výcvik součinnosti a koordinaci velení roty s jednotlivými veliteli čet a osádek tanků T72-M4CZ v taktické přípravě. V rámci výcviku byla rota rozdělena do dvou čet, které měly k dispozici čtyři virtuální simulátory typu II (VS-II) včetně komunikačního systému a plněním dílčích úkolů se připravovali na páteční závěrečné soupeřské cvičení.

Veškerý výcvik v OSTT Vyškov řídil velitel 1.roty kpt. Ing. David Chromec se svým zástupcem řídícího výcviku npor. Bc. Michalem Juříkem a s vydatnou podporou obsluhy simulátorů z řad příslušníků Oddělení konstruktivní a virtuální simulace OSTT Vyškov. Cvičení absolvovalo celkem 22  příslušníků 1.roty a bylo situováno ve VVP Hradiště.

Velitel roty plně využíval místnost řídícího cvičení s 3D projekcí a měl permanentní pohled přímo na činnost cvičících v bojové technice z ptačí perspektivy a dále pohledem do místností s umístěním simulátorů měl ucelený přehled činnosti podřízených po celou dobu výcviku. V každé fázi cvičení využíval možnost vyhodnocení činnosti na místnosti AAR (After action review), kde jednotlivé fáze výcviku cvičícím přehrával za pomoci technické podpory a průběžně hodnotil.

V průběhu výcviku zavítal do Vyškova i velitel 73.tpr  pplk. Ing. Ján Kerdík, který vyhodnotil dílčí činnosti cvičících několika radami a připomínkami a přispěl tak k dalšímu zdokonalení a zkušenostem cvičících.

Rota ukončila výcvik v OSTT Vyškov dne 24. února 2017 s konstatováním, že využití prostředků simulačních technologií má svůj podstatný a nezastupitelný význam pro nácvik většiny taktických činností při přípravě na reálné nasazení do bojové činnosti v zahraničních operacích.

Fotogalerie

Nahoru